Przepisy prawa budowalnego a montaż wkładów kominowych

list In: Aktualności On:

Budynek, w którym zostaną zamontowane urządzenia grzewcze, pracujące dzięki procesowi spalania, wymagają instalacji systemu pozwalającego na wyprowadzanie na zewnątrz powstających w nich dymów lub spalin. Tradycyjnie korzystano w tym celu z kominów murowanych, dziś chętniej wybierane są lekkie i trwałe wkłady kominowe. Przy ich zakupie warto jednak pamiętać, że muszą one spełniać warunki opisane w obowiązujących przepisach.

Jakie przepisy określają sposób montażu wkładów kominowych?

Podstawowe regulacje dotyczące wkładów kominowych są w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podaje ono zarówno wymogi dotyczące materiałów, z jakich może być zrobiona instalacja kominowa, jak i podaje niezbędne zasady i wymiary obowiązujące przy ich doborze oraz montażu. Wśród nich znajdzie się m.in. minimalna powierzchnia przekroju otworu dymowego lub spalinowego, sposób usytuowania komina względem pokrycia dachowego w tym jego wysokości, a także dane na temat jego minimalnej i maksymalnej długości czy wreszcie obowiązek montażu nasady kominowej lub jego brak. Uregulowana jest też np. długość czopucha czy kwestia zabezpieczenia przegród budowlanych przed wysoką temperaturą.

Jakie dokumenty muszą być dołączone do wkładu kominowego?

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem wkład kominowy powinien mieć deklarację zgodności wystawioną przez jego producenta lub certyfikat zgodności, jeśli został poddany badaniu przez jednostkę zewnętrzną. Dokument ten będzie niezbędny podczas odbioru kominiarskiego, który jest konieczny, by uzyskać zezwolenie na użytkowanie obiektu nowo wybudowanego oraz będzie konieczny po ukończeniu prac modernizacyjnych.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło