Cover Image

Redukcja kominowa. Co to takiego?

Lipiec 14, 2020 - Czas czytania: 8 minut

Ogrzewanie jest niezbędne w prawie każdym domu czy wręcz budynku. W większości przypadków w naszym kraju opiera się ono na systemie spalinowym, bez względu na to, jakie paliwa są w nim stosowane. To właśnie odprowadzenie spalin jest - szczególnie ze względu bezpieczeństwa - bardzo istotnym elementem każdego takiego systemu. Jakie wymagania musi zatem spełniać system kominowy i jakie elementy powinien zawierać, aby był bezpieczny?

Jaki przewód do odprowadzenia spalin kominowych?

To, jaki przewód jest wymagany do odprowadzenia spalin z komina, reguluje rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 roku. Zapisano tam, że zasady wykonania przewodów spalinowych powinny być określone przez projektanta (na podstawie Dz.U. 02.75.690, paragraf 174 pkt 2), zgodnie z zaleceniami producenta kotłów. Innymi słowy, to jaki przewód kominowy należy zastosować, wynika w dużej mierze z tego jaki piec zastosujemy i jakie jest zalecenie producenta. Producenci uzależniają długość przewodu spalinowego między kotłem lub piecem a kominem od jego rodzaju. Kotły i piece z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (są to przede wszystkim kotły czy piece stojące, z palnikami atmosferycznymi) powinny mieć przewód spalinowy możliwie jak najkrótszy - maksymalnie 2-2,5 m. Ważne jest również to, aby pierwszy odcinek przewodu spalinowego (tuż za kotłem) miał przebieg pionowy i minimalnie 22 cm długości. Niektórzy producenci zalecają nawet wydłużenie go do 50 cm.
Natomiast kotły z wymuszonym wypływem spalin (tzw. kotły turbo) nie muszą mieć odcinka pionowego. Po zamontowaniu kolana można od razu poprowadzić przewód poziomy. Długość tego przewodu uzależniona jest od mocy zastosowanego w kotle wentylatora. Najlepiej, aby przewód spalinowy miał przebieg prostoliniowy, a zmiany jego kierunków były ograniczone do niezbędnego minimum. Każde załamanie przewodu powoduje bowiem straty ciśnienia, które przelicza się na jego dodatkową długość w następujący sposób: kolano 90 stopni - 1 m, kolano 45 stopni - ok. 0,5 m. Dla przykładu, przewód spalinowy z dwoma dodatkowymi kolanami po 90 stopni musi być krótszy o 2 m. Zatem idealnie byłoby, aby cały system przebiegał w prostej linii i najlepiej, aby miał jedną średnicę. Jednak rzadko kiedy jest to możliwe. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo i szczelność całego układu stosuje się między innymi profesjonalne redukcje kominowe.

Czym jest redukcja kominowa

Redukcja kominowa wykorzystywana jest w celu prawidłowego montowania rur w systemach kominowych – umożliwia bowiem łączenie elementów charakteryzujących się różnymi średnicami. Stosowana jest zarówno w gospodarstwach domowych, jak też budynkach użytku publicznego. Odpowiednio wykonana i precyzyjnie wykończona redukcja zapewni całości systemu doskonałą szczelność, co zapobiegnie ulatnianiu się do pomieszczeń spalin. Przedmiot taki jak redukcja kominowa przydaje się nie tylko specjalistom, ale również osobom własnoręcznie przeprowadzającym w swoich domach drobne prace naprawcze.

Jaki materiał do redukcji kominowej

Do odprowadzania spalin z kotła do komina wolno używać wyłącznie przewodów - w tym także redukcji kominowych - stalowych, najlepiej ze stali kwasoodpornej. Przewody aluminiowe nie są odpowiednie. Nie chodzi tu o ich wytrzymałość na wysoką temperaturę, bo - jak podają producenci - wytrzymują one temperatury bardzo wysokie (temperatura topnienia aluminium to ok. 660 stopni Celsjusza), a spaliny są znacznie chłodniejsze. Problem w tym, że aluminium jest zupełnie nieodporne na zawarty w tych spalinach agresywny kondensat zawierający w sobie różnego rodzaju kwasy. Narażone na działanie kondensatu przewody aluminiowe szybko ulegają korozji: po dwóch-trzech latach użytkowania mogą być po prostu bardzo dziurawe, a to wpływa już na bezpieczeństwo użytkowania całego systemu kominowego.

Wróć do bloga