Cover Image

Jak postępować, kiedy w kominie wybuchł pożar?

Grudzień 10, 2019 - Czas czytania: 4 minut

W wyniku pożaru sadzy w kominie może dojść do jego pęknięcia i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Co więcej iskry oraz płaty palącej się sadzy, które wylatują z komina, mogą doprowadzić do pożaru w sąsiednich budynkach. Aby zapobiec tego typu sytuacjom trzeba bezwzględnie pamiętać o dwóch fundamentalnych zasadach:

  • W piecach wolno spalać wyłącznie te paliwa, do których przystosowane jest palenisko
  • Trzeba regularnie czyścić przewody dymowe i spalinowe

Jeśli jednak dojdzie do pożaru w kominie warto mieć w głowie schemat postępowania w takiej sytuacji.

Jak postępować w przypadku pożaru w kominie?

W momencie stwierdzenia pożaru w kominie należy ocenić sytuację i określić czy pożar zagraża użytkownikom obiektu. Jeśli tak, to należy niezwłocznie zaalarmować wszystkie osoby przebywające w domu. Następnie trzeba zaalarmować sąsiadów mieszkających w tym samym budynku. Koniecznie trzeba też wezwać straż pożarną. Na przybycie służb należy oczekiwać na zewnątrz budynku.

A co w sytuacji, jeśli stwierdzimy, że pożar nie wymaga interwencji straży pożarnej? W takiej sytuacji należy przystąpić do samodzielnego gaszenia. Ważne aby pamiętać, że gaszenie pożaru w kominie musi być prowadzone przynajmniej przez dwie osoby dorosłe. W takim przypadku najpierw należy wygasić palenisko przez wybranie palącego się materiału. Następnie trzeba szczelnie zamknąć piec. Nie można gasić pożaru sadzy wodą. Gwałtowne oziębienie komina oraz parowanie wody może doprowadzić do jego pęknięcia. To z kolei zagraża rozprzestrzenieniem się pożaru. Warto obserwować komin zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku pod kątem ewentualnych pęknięć. Jeżeli to możliwe wylot komina trzeba zabezpieczyć tzw. sitem kominowym. Celem jest przyduszenie pożaru i ograniczenie intensywności palenia się sadzy w kominie. Ma to również zapobiec wydostawaniu się sadzy poza przewód kominowy. Sito można także zastąpić mokrą płachtą. Płachtę należy polewać wodą uważając, aby nie dostała się ona bezpośrednio do komina.

H2: Jak zapobiegać powstawaniu pożaru w kominie?

Minimalizowanie ryzyka powstania pożaru w kominie wymaga, aby instalacja kominowa była regularnie sprawdzana i czyszczona. Jak wygląda to w praktyce? Wedle obowiązujących przepisów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. Częstotliwość tych prac wygląda następująco:

  • Co najmniej 1 raz w miesiącu należy czyścić paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
  • Co najmniej raz na 3 miesiące należy czyścić paleniska opalane paliwem stałym w obiektach, które nie zostały wymienione we wcześniejszym punkcie
  • Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić paleniska opalane paliwem ciekłym lub gazowym w obiektach, które nie zostały wymienione we wcześniejszym punkcie
  • Co najmniej 1 raz w roku należy czyścić przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Omówione wyżej czynności powinny wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Pożar w kominie to ryzyko, którego nie można lekceważyć. Ogień w każdej chwili może wymknąć się spod kontroli powodując ogromne straty. Dlatego warto pilnować regularnych kontroli instalacji kominowej, a w razie zagrożenia wezwać odpowiednie służby.

Wróć do bloga